Ratkaisut

Kiinteistömanagerointi

Kiinteistömanagerointi

Kiinteistön arvon kehittäminen esim. käyttötarkoitusta muuttamalla tai teknisiä ratkaisuja parantamalla

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistön operatiivinen hoitaminen, kuten kunnossapito, käyttäjäpalvelut ja taloushallinto

Remontti

Projektinjohto

Peruskorjausten ja käyttötarkoitusta muuttavien isojen remonttien johtaminen

Konsultointi

Konsultointi

Monipuoliset kiinteistöihin liittyvät selvitykset ja toimeksiannot

Koulutus

Koulutus

Kiinteistöalan uusimman tiedon sisältäviä koulutuspalveluja oppilaitoksille