Lösningar

Kiinteistömanagerointi

Fastighetsförvaltning

Vi höjer värdet på fastigheten, till exempel genom att förbättra tekniken eller genom att ändra användningsändamålet för fastigheten.

Kiinteistöjohtaminen

Fastighetsledning

Vi sköter driften av fastigheten, såsom underhåll, ekonomiadministration och service åt fastighetens användare.

Remontti

Projektledning

Vi leder ombyggnaden av fastigheter, till exempel när det gäller stora renoveringar där fastigheten får ett nytt användningsområde.

Konsultointi

Konsultering

Vi tar oss an mångsidiga uppdrag och utredningar inom fastighetsbranschen.

Koulutus

Utbildning

Vi erbjuder läroanstalter utbildningstjänster med den nyaste branschkunskapen.