Kiinteistömanagerointi

Fastighetsförvaltning

Vi höjer värdet på fastigheten, till exempel genom att förbättra tekniken eller genom att ändra användningsändamålet för fastigheten.

Kiinteistöjohtaminen

Fastighetsledning

Vi sköter driften av fastigheten, såsom underhåll, ekonomiadministration och service åt fastighetens användare.

Remontti

Projektledning

Vi leder ombyggnaden av fastigheter, till exempel när det gäller stora renoveringar där fastigheten får ett nytt användningsområde.

Konsultointi

Konsultering

Vi tar oss an mångsidiga uppdrag och utredningar inom fastighetsbranschen.

Koulutus

Utbildning

Vi erbjuder läroanstalter utbildningstjänster med den nyaste branschkunskapen.

Varför behövs professionell fastighetsförvaltning?

Vi är övertygade om att det i framtiden behövs allt mer specialkunskap för att öka värdet på en fastighet, och den kunskapen ingår inte i ett vanligt disponentavtal. Det blir också allt vanligare att styrelsemedlemmarna i fastighetsbolag är branschproffs. Dessutom blir renoveringsprojekten med sina långa underleverantörskedjor allt mer komplicerade, och kräver därför allt mer kunskap av beställaren.

Som kund hos BC Consulting drar du nytta av vår breda erfarenhet, våra omfattande nätverk och våra visioner för branschen. Vi känner till fastighetsbranschen i Vasa på djupet och vet vilka underleverantörer du ska välja.

Här är några exempel där vi lyckats höja värdet på fastigheter:

  • Fastigheten fick betydligt bättre energieffektivitet genom att uppvärmningssystemet byttes ut och genom noggrann uppföljning av förbrukningen.
  • En skyddad fastighet byggdes om från kontor till bostäder, vilket innefattade en hel del tillståndsprocesser.
  • Vi hittade en investerare för en värdefastighet i behov av stor renovering.
  • En affärsfastighet sanerades och samtidigt uppnåddes stora inbesparingar genom att ta i bruk rätt tekniska lösningar.

Så skapar BC Consulting värde för sina kunder

Fastighetsägare

BC Consulting hjälper aktörer med stora fastighetsinnehav att behålla och öka värdet på sina fastigheter. Till den här typen av kunder hör till exempel stiftelser, föreningar och professionella fastighetsplacerare.

Ofta krävs det att fastigheten görs om för framtida behov, om man vill öka värdet på den. Det här lyckas vi med tack vare vår långa erfarenhet, våra stora nätverk och vårt tekniska och ekonomiska kunnande.

 

Disponentbyråer

Tack vare vår bakgrund inom disponentbranschen känner vi väl till den press och de utmaningar som branschen stor inför med ett svårt konkurrensläge. Vi vet att tiden går åt till att sköta husbolagens löpande ärenden, och att det sällan blir tid över för långsiktig utveckling.

Ta gärna kontakt med oss om du är disponent för en fastighet som står inför stora renoveringar. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig att lyckas i projektet.

Fastighetsplacerare

Vi fungerar som en länk mellan köpare och säljare när professionalla fastighetsplacerare söker nya objekt i Vasaregionen.

 

Företag i behov av utrymmen

Ska ditt företag etablera sig i Vasaregionen? Eller verkar du redan i regionen men söker tillväxt genom effektivare utrymmen?

Om du har höga krav och inte hittar lämpliga utrymmen bland de objekt som finns till offentlig uthyrning så kan vi hjälpa dig. Vi känner till fastigheterna i Vasa på djupet och vet vilken potential de har.